Como activar cookies

COMO ACTIVAR LAS COOKIES

 

 

INTERNET EXPLORER / FIREFOX / NESTCAPE / GOOGLE CHROME / OPERA / SAFARI

Para activar a recepción de "cookies" no seu navegador debe seguir as instrucións que correspondan segundo o navegador que use:

 

Internet Explorer 8
• Inicie Internet Explorer 8
• No menú "Herramientas", escolla "Opciones de Internet..."
• Faga clic na pestana "Privacidad"
• Faga clic en "Predeterminada"
• Sitúe o elevador para unha confidencialidade "media"
• Faga clic no botón "Avanzada"
• Marque o cadro "Invalidar la administración automática de cookies"
• Seleccione o botón radio "Aceptar" en "Cookies de origen"
• Seleccione o botón radio "Aceptar" en "Cookies de terceros"
• Marque a casiña "Aceptar siempre las cookies de una sesión"
• Faga clic no botón "Aplicar"
• Faga clic en "Aceptar" para pechar a fiestra "Opciones de Internet"
• Peche Internet Explorer 8 para reinicialo
• Acceda ao recurso desexado

Internet Explorer 7
• Inicie Internet Explorer 7
• No menú "Herramientas", escolla "Opciones de Internet..."
• Faga clic na pestana "Privacidad"
• Sitúe o elevador para unha confidencialidade "media"
• Faga clic no botón "Avanzada"
• Marque o cadro "Invalidar la administración automática de cookies"
• Seleccione o botón radio "Aceptar" en "Cookies de origen"
• Seleccione o botón radio "Aceptar" en "Cookies de terceros"
• Marque a casiña "Aceptar siempre las cookies de una sesión"
• Faga clic no botón "Aceptar"
• Faga clic en "Aceptar" para pechar a fiestra "Opciones Internet"
• Peche Internet Explorer 7 para reinicialo
• Acceda ao recurso desexado

Internet Explorer 6
• Inicie Internet Explorer 6
• No menú "Herramientas", escolla "Opciones de Internet..."
• Faga clic na ficha "Privacidad"
• Sitúe o elevador para unha confidencialidade "media"
• Faga clic no botón "Optiones avanzadas..."
• Marque o cadro "Sobrescribir la administración automática de cookies"
• Seleccione o botón radio "Aceptar" en "Cookies de origen"
• Seleccione o botón radio "Aceptar" en "Cookies de terceros"
• Faga clic no botón "Aceptar"
• Faga clic en "Aceptar" para pechar a ventana "Opciones Internet"
• Peche Internet Explorer 6
• Reinicie Internet Explorer 6

 

Firefox 3
Inicie Firefox 3
No menú "Herramientas ", escolla "Opciones..."
• Pinche na icona do apartado "Privacidad"
• Seleccione as casiñas "Aceptar cookies" "Incluso las de terceros"
• Seleccione a opción "caduquen" no desplegable "Mantener hasta que:"
• Faga click no botón "Aceptar"
• Peche Firefox 3 para reinicialo
• Acceda ao recurso desexado

Firefox 2
• Inicie Firefox 2
• No menú "Herramientas ", escolla "Opciones..."
• Pinche na icona do apartado "Privacidad"
• Seleccione a casiña "Aceptar cookies de las webs" no apartado de "Cookies"
• Seleccione a opción "caduquen" no desplegable "Mantener hasta que:"
• Faga click no botón "Aceptar"
• Peche Firefox 2 para reinicialo
• Acceda ao recurso desexado

 

Netscape 6 o 7
• Inicie Netscape 6 / 7
• No menú "Edición", escolla "Preferencias..."
• Seleccione a categoría "Confidencialidad y seguridad" e "Cookies" na columna da esquerda
• Seleccione o botón "Aceptar todas las cookies" no cadro da dereita
• Faga clic no botón "Aceptar"
• Abandone Netscape 6 / 7
• Reinicie Netscape 6 / 7

 

Google Chrome
• Inicie Google Chrome
• Faga clic na icona da chave inglesa situado na barra de ferramentas do navegador
• Seleccione "Opciones" ("Preferencias" en Mac e Linux)
• Faga clic na pestana "Avanzada"
• Faga clic na opción "Configuración de contenido" da sección "Privacidad"
• Seleccione a opción "Permitir que se establezcan datos locales"
• Peche o navegador para reinicialo
• Acceda ao recurso desexado

 

Opera
• Inicie Opera
• No menú "Herramientas" escolla "Opciones inmediatas"
• Escolla "Habilitar huellas (cookies)"
• Faga clic na pestana "Avanzada"
• Peche o navegador para reinicialo
• Acceda ao recurso desexado

 

Safari 5
• Inicie Safari 5
• Desplegue o menú do botón de axustes de Safari (parte superior esquerda) na barra de ferramentas do navegador
• Seleccione no menú "Preferencias"
• Faga clic en "Privacidad"
• Na opción "Bloquear cookies" marcar a opción "Nunca"
• Peche o navegador para reinicialo
• Acceda ao recurso desexado